Fietsers versus vervuilde lucht

Er zijn al heel wat studies uitgevoerd die kijken naar de hoeveelheid ingeademde vervuilde lucht onder de weggebruikers. In veel van die onderzoeken zouden juist de automobilist zich moeten weren tegen de schadelijke stoffen. Het meest recente onderzoek laat nu echter het omgekeerde zien. De fietser zou een masker moeten dragen om zich te kunnen…

Continue Reading